Kies één van de ruimtes, maak er kennis met onze medewerkers en praat er met andere aanwezigen.
Choisissez l’une des chambres, rencontrez nos employés et discutez avec les autres participants.
Geert Vyverman & Kelly Baetens (NL)
Kristof Casteur & Saskia Peelman (NL)
Gerrit Dhondt & Elly Van Eetvelde (NL)
Boris Vandekerckhove & Sophie Rogiers (NL)
Guy Van Hauwermeiren & Brigitte Bastin (FR)
Didier Gilkinet & Thomas Vanlanden (FR)